Norsk farmaceutisk forening ønsker å tilby studenter ved farmasistudiet kostnadsfritt faglig kurs om underernæring og bruk av næringsdrikker, produktspesialist fra Fresenius Kabi har blitt invitert til å holde kurset for studentene. 

 

Kurset vil være 2 x 45 minutter og består av følgende tema.

- Om Fresenius Kabi
- Underernæring
- Behov for energi og protein
- Tiltak ved underernæring
- Næringsdrikker, med smaking
- Refusjon

 

Kurset er spesielt relevant for studentene som skal ut på praksis januar 2023, men er også nyttig for alle studentene!

 

Sted: Auditorium 1, Farmasøytisk bygning på UiO

Tidspunkt: 17.november

Klokkeslett: 16:30