Målgruppe

Medlemmer i virksomheter der det ikke finnes tariffavtale og/eller bedriftsgruppe. Særlig fokus på NHO-virksomheter.

Fagområde

Kollektiv arbeidsrett

Læringsmål

Deltakeren skal motiveres til å etablere bedriftsgrupper, og fremme krav om avtaler.

Kursbeskrivelse

Vi gjennomgår medbestemmelse ved løpende drift, håndtering av omstilling/nedbemanning, involvering i lønnsoppgjøret – og betydningen av tariffavtale for å ha AFP.