Hvis du er ansatt i en virksomhet med to eller flere farmasøyter, bør dere gå samme og etablere bedriftsgruppe. Å etablere en bedriftsgruppe innebærer at dere blir et "lokallag" av Farmaceutene, at dere velger tillitsvalgte, og at arbeidsgiver får "noen å snakke med" i de tilfellene lov- og forskrift krever det.

En bedriftsgruppe er også et godt utgangspunkt for å diskutere om dere også har behov for en overenskomst/tariffavtale - og hva den eventuelt bør inneholde.

Fremgangsmåte for å etablere bedriftsgruppe

Invitere til møte

Første skritt er å invitere til et møte. Dersom du har full oversikt over alle dine kollegaer, kan du gjøre dette selv. Alternativt setter du møtedato, inviterer de du vet er farmasøyter, og kontakter medlemsregister@farmaceutene.no for å få sendt ut møteinvitasjonen til de farmasøytene vi har registrert som medlemmer i virksomheten.

Da fagforeningsmedlemskap i følge GDPR er en sensitiv personopplysning, kan vi ikke oversende medlemslister, men når en tillitsvalgt er på plass vil vedkommende kunne se medlemslister på MinSide.

Eksempel på innvitasjon

"Invitasjon til stiftelsesmøte for bedriftsgruppe

Kjære farmasøytkollegaer,

Sammen med X og Y ønsker jeg å invitere til stiftelsesmøte for Farmaceuten-gruppe hos oss.

Dato/tid:

Sted:

Agenda:

  • Konstituering av møtet
  • Etablering av bedriftsgruppe
  • Valg av tillitsvalgte
  • Vurdere krav om avtalebinding

På møtet vil vi velge et bedriftsgruppestyre, bestående av en tillitsvalgt, og en eller to vara-tillitsvalgte. Hvis noen ønsker å stille seg til disposisjon, kan de ta kontakt med meg.

Mvh Navn Navnesøster"

Gjennomføring av møtet

I forbindelse med møtet må det settes opp en protokoll, eksempel på det finner du på lenken til høyre.

Det er viktig at det settes opp en navneliste over hvem som har deltatt på møtet.

Ofte er det en fordel om arrangørene i forkant har forslag til hvem som kan være møteleder, protokollfører og hvem som skal signere protokollen. Det er også en fordel om det finnes kandidater til tillitsvervene før møtet.

Farmasøyter som ikke er medlem av Farmaceutene

På et stiftelsesmøte kan man gjerne invitere kollegaer som ikke er medlem av Farmaceutene - kanskje kan dette medføre at de melder seg inn i foreningen?

Dersom det skal stemmes, er det likevel kun de som er innmeldt i Farmaceutene som kan stemme, det er kun medlemmer av Farmaceutene som er valgbare, og det er derfor viktig at møteleder har oversikt over hvem som har stemmerett.

Opplærings-/informasjonsfilmer

Dersom du er logget inn på nettsiden, kan følge denne lenken for å se opplærings-/informasjonsfilmer om etablering av bedriftsgrupper m.m.