Målgruppe

Foretakstillitsvalgte i helseforetak, samt medlemmer av forhandlingsutvalg i helseforetak

Fagområde

Forhandlingsøkonomi, forhandlingsteknikk

Læringsmål

Deltakeren skal bli kjent med begrep som benyttes i lønnsforhandlinger. De skal forstå innholdet i overheng og glidning, og tilegne seg kunnskaper om hvordan dette kan møtes med diskusjon og argumentasjon i forhandlinger. Gjennom praktiske øvelser skal de også tilegne seg forhandlingsteknikk.