Arbeidslivsutvalgets høstseminar 2022 er lagt til Genève, med besøk til relevante institusjoner, og en overordnet tematikk knyttet til rammer for tariffoppgjør i en omskiftelig verdenssituasjon.Program er under arbeid. Foreløpig er det lagt opp til besøk hos ILO, WHO og orientering fra Norges ambassade.

Se program (PDF, 135KB)

Fagområde
Økonomi, verdenspolitikk, helsepolitikk, arbeidslivspolitikk, lønnsdannelse
 

Målgruppe
Medlemmer av Farmaceutenes arbeidslivsutvalg, som er topptillitsvalgte fra ulike sektorer.
 

Læringsmål
Deltakerne skal få en dypere forståelse for hvordan politiske hendelser og helsekriser virker inn på verdensøkonomien og handlingsrommet for økonomien i Norge og det norske arbeidsliv.