Målgruppe

  • Medlemmer av Farmaceutenes arbeidslivsutvalg, som er topptillitsvalgte fra ulike sektorer.
  • Medlemmer av Farmaceutenes sentralstyre, samt vara-medlemmer.

Fagområde

Økonomi, helsepolitikk, arbeidslivspolitikk, EU-rett, lønnsdannelse

Læringsmål

Deltakerne skal få en dypere forståelse for det internasjonale legemiddelsamarbeidet mellom Norge og EU, og hvordan EU innvirker på arbeidshverdagen og rammevilkårene norske farmasøyter jobber etter, og kunne implementere denne kunnskapen i forbindelse med lønns- og tarifforhandlinger.

Kursbeskrivelse

Farmaceutenes sentralstyre er øverste besluttende organ mellom representantskapsmøtene, og arbeidslivsutvalget er tillagt den overordnede rådgivningsfunksjonen for Farmaceutenes tariffpolitikk, på tvers av alle tariffområder. I dette ligger også utvikling av Farmaceutenes arbeidslivspolitikk på det statlige området. Høstseminaret 2024 er lagt til Amsterdam, med planlagte besøk hos EMA, og deltakelse fra bl.a. SAN. Overordnet tematikk er knyttet til internasjonalt legemiddelsamarbeid mellom Norge og EU, og Farmaceutenes håndtering av dette sentralt og i de respektive etater/virksomheter.