Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer/potensielle tillitsvalgte ansatt i kommuner (untatt Oslo kommune).

Det blir holdt 5 kurs i høst. Vi tilbyr både digitale og fysiske kurs.

Påmelding og oversikt over kurs hos Akadmikerne.