Farmaceutenes representantskapsmøte 2023 arrangeres torsdag 8. juni på Sentralen i Oslo.

Forslag som ønskes fremmet for RS (saker og vedtektsendringer), må være innsendt til Farmaceutene på nff@farmaceutene.no senest fire måneder før møtet.

Invitasjon vil bli sendt ut til oppnevnte delegater fra Regioner og Fora.

For mer informasjon se dokumentet: RS 2023 Møteinnkalling.