Tariffkonferansen 2023 er en mulighet for å få inspirasjon og kunnskap om økonomi og aktuelle forhold i arbeidslivet.

Tariffkonferansen er åpen for alle, og det tas sikte på streaming av arrangementet.

Målgruppen for tariffkonferansen er alle medlemmer i alle tariffområder. Dersom deltakelse på tariffkonferansen medfører trekk i lønn blir dette ikke dekket av Farmaceutene, unntatt for deltakere som også er deltakere på Topptillitsvalgtsamlingen.

Foreløpig program (PDF, 121KB)

Vi anbefaler at du logger inn - før du melder deg på - så slipper du å fylle ut informasjon vi allerede har!