Målgruppe

  • FTV-gruppene fra helseforetakene m/vara
  • Forhandlingsutvalgene fra helseforetakene
  • HTV-gruppene fra apotekkjedene m/vara
  • TV-gruppene fra Lovisenberg sykehusapotek og Diakonhjemmet sykehusapotek
  • TV-gruppene i Helseplattformen, VESO, Sykehusinnkjøp, m.fl.

Fagområde
Forhandlinger, Arbeidsrett, Medbestemmelse

Læringsmål
Deltakerne skal gjennom foredrag, erfaringsutveksling og diskusjoner reflektere over gjennomføringen av lønnsoppgjøret 2024, og basert på dette tilegne seg kunnskap om hvordan mellomoppgjøret 2025 og hovedoppgjøret 2026 kan legges an.

Kursbeskrivelse
For å evaluere og oppsummere lønnsoppgjøret 2024, inviterer vi til evalueringskonferanse for sentrale tillitsvalgte som har vært involvert i forhandlingsløpet 2024.

I løpet av konferansen legges det opp til erfaringsutveksling, opplæring og nettverksbygging.

Påmeldingsfrist 1. mai 2024