Målgruppe

Kurset gis i form av en filmserie som er kjøpt inn for tilllitsvalgt i tariffområdene stat, KS og Spekter tradisjonell, og tilbys disse som julegave for 2023. Innholdet har også verdi for tillitsvalgte i andre tariffområder.

Hovedmål

Du skal bli bevisst en metode, og sammen med senere forhandlingstreninger/erfaringer kan du endre hva du gjør i dag, og anvende metodene som blir presentert på best mulig måte, for egen trygghet og selvtillit.

Delmål

Du skal kunne se filmene, og anvende råd og tips umiddelbart. Du kan se en episode uavhengig av de øvrige. Det gjøre en rekke henvisninger i filmene til hvor du kan se andre elementer som blir omtalt.

Kursbeskrivelse

De ti filmene har temaene;

1.0 Hva er egentlig forhandling?

2.1 Antagelser - dilemma - stil og ideer for å oppnå vellykkede forhandlinger

2.2 De syv elementene

2.3 Forberedelse - hvordan du effektivt kan forberede deg

2.4 Forhandlertyper

2.5 Effektiv kommunikasjon i forhandlinger

2.6 70-30 prinsippet - En 7 stegs modell for bedre innflytelse

2.7 Vanskelige forhandlingstaktikker - hvordan håndtere de effektivt

2.8 Hvordan gjøre forhandlinger mer menneskelig

2.9 Hvordan forhandle bedre digitalt - utfordringer og muligheter

Kurset gjennomføres i sin helhet via nett på farmaceutene.no (Logg inn først).