EU er Norges største handelspartner, og gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked. EØS-avtalen innebærer også at det som skjer i Brussel har stor innvirkning på utviklingen i Norge. Arbeidslivsutvalget og sentralstyret la derfor høstseminaret 2023 til Brussel, for bl.a. å lære mer om lovgivningsprosessen i EU.

Arbeidstid engasjerer

Det var lagt opp til et intensivt tredagers program. Første dag gikk med til å lære om, og diskutere, arbeidstidsproblematikk. Både oppsett av arbeidsplaner, endring av arbeidsplaner, og skillet mellom overtid og fleksitid ble gjennomgått. Både arbeidstidsregulering og reisetidsregulering er høyaktuelle krav i hovedoppgjøret 2024, på tvers av tariffområdene.

Møterommet på Thon Hotel Bristol Stephanie, Brussel

Spennende besøk på ambassaden

Dag to startet med morgenbesøk på Norges delegasjon til EU. De holder til i Norway House, tvers over gaten for EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont. I Norway House ble vi ønsket velkommen av Charlotte Backer som gav oss en innføring i EUs oppbygging, lovgivningsprosessen og Norges forhold til EU.

Deretter tok helseråd Tone Wroldsen over. Hun fortalte bl.a. om hvor avhengige Norge hadde vært av et godt og tett samarbeid med EU da vi trengte vaksiner under covid-pandemien. Vi fikk også høre om EUs oppbygging av HERA (Health Emergency Prepeardness and Response Authority), og hvordan vi som ikke-medlem blir stående på gangen når avgjørelser fattes.

Besøket ble avsluttet med arbeidlivsråd Kristina Jullum Hagen, som fortalte om EUs   lovgivningsprosesser på arbeidsmiljøområdet, og om EUs sosiale søyle. Hun kom også inn på utfordringene EU (og Norge) står overfor knyttet til mangel på arbeidskraft i de kommende årene.

Både ambassaden, og andre norske organisasjoner i Brussel, sender jevnlig ut nyhetsbrev som interesserte kan registrere seg for å motta.

Apotek - i alle former og fasonger

Etter besøket ved EU-delegasjonen, var tiden kommet til PGEU (European Community Pharmacists) - den Europeiske apotekforeningen. Generalsekretær Illaria Passarani fortalt både om hvordan foreningen arbeider, hvilke utfordringer de ser, og om de store forskjellene på apotekreguleringen i EU/EØS-området.

(F.v) Greta Torbergsen (Farmaceutene), Illaria Passarani (PGEU) og Birgitte Lloyd (Farmaceutene)

EU og påvirkning

Vel tilbake på hotellet var det tid for å diskutere Norges forhold til EU, innleder var Europabevegelsens leder Heidi Nordby Lunde. Uavhengig av om deltakerne var tilhengere eller motstandere av norsk EU-medlemskap, var det klart at Norge er et lite land, og totalt avhengig av internasjonalt samarbeid - enten det dreier seg om forskning og utvikling av legemidler, eller utvikling og produksjon av vaksiner.

I egenskap av stortingsrepresentant holdt Lunde deretter en seanse om hvordan man som organisasjon kan jobbe for å påvirke beslutningstagere, enten det er på Stortinget, i regjering eller andre steder.

Greta Torbergsen, Birgitte Lloyd og Heidi Nordby Lunde

Politikk og politikkutvikling

Den siste dagen ble satt av til diskusjon om politikk og politikkutvikling. Farmaceutene starter nå en prosess med å nedfelle/oppdatere/utvikle politikk på en rekke områder. Det vil bli utformet utkast, som sendes på høring i hele organisasjone, før de vedtas av sentralstyret. Hensikten er at foreningen skal kunne opptre tydeligere, både i påvirkningsarbeidet, overfor arbeidsgivere, og i den offentlige debatten.

Ikke bare fag og faglig

Selv om de tre dagene var intensive og hektiske, ble det også tid til noe sosialt, nettverksbygging og sightseeing. Den første kvelden spiste vi i en ombygget jernvarehandel, med god mat og høy steming.

Den andre kvelden sto 65 Degree for tur. Dette er en restaurant som driver aktivt inkluderende arbeidsliv, i den forstand at samtlige servitører er lett psykisk utviklingshemmede. For Farmaceutene er det viktig å støtte opp om slike tiltak, og både mat og service var upåklagelig.

God stemning på La Quincallerie

Restaurant 65 Degree - (f.v) Lennart Kyllesø, Heidi Nordby Lunde, Birgitte Lloyd, Irvin Cehajik, Hans Kristian Herskedal og Greta Torbergsen