Farmaceutene gjennomførte 30. januar kl. 08.00 og 17.00 infomøte med temaet steik og konfliktberedskap.

Hensikten er å gi våre medlemmer en innføring regelverk og systemet knyttet til arbeidskamp. Det ble gitt informasjon om den videre prosessen for hovedforhandlingene, hvordan vi arbeider for å unngå konflikt og hva som vil skje dersom det blir en streik. Kurset er en introduksjon til temaet og det vil bli satt opp ytterligere kurs for tillitsvalgte og medlemmer ved behov.

Vi anbefaler alle våre medlemmer å se gjennom webinaret: