Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har fornyet avtalen med SMB Norge om medlemskap for Farmaceutene-medlemmer som driver frittstående apotek. 

Generalsekretær Greta Torbergsen er meget fornøyd med at avtalen nå er fornyet. Hun mener SMB Norge er i en unik posisjon til å særlig ivareta de frittstående apotekenes behov.

—  Vi ønsker å være en relevant organisasjon for alle apotekere, også de som ikke er i kjeder. De er en viktig del av medlemsmassen vår med de samme utfordringer som apotekere i kjeder, men uten den arbeidsgiverdekningen som kjedene skal ivareta. For disse medlemmene vil SMB Norge, med sin dedikasjon til mindre bedrifter, være en god samarbeidspartner hvor en kan få hjelp med alt det en liten eller mellomstor bedrift står i daglig, sier hun.

— Frittstående apotek drives jo som en hvilken som helst annen liten bedrift, og vi er trygge på at tilbud om gratis juridisk bistand, gunstige forsikringer og de mange rabattavtalene vil bli tatt godt imot, legger hun til.

Avtalen med SMB innebærer at medlemmer i Farmaceutene kan bli medlem i SMB for en lav sum og få alle de samme rettighetene som andre individuelle medlemmer i SMB. Det vil si juridisk bistand, forsikringsordninger med mer. Alle medlemsfordelene kan du se her.