Norsk arbeidsrettslig forening (NARF) kårer hvert år beste masteravhandling i arbeidsrett. I år vant Andrea Svensson. Hun jobbet som saksbehandler hos Farmaceutene mens hun skrev mastergraden.

Andrea jobbet med å gi juridisk bistand til medlemmer av Farmaceutene, som studentsaksbehandler, fra hun var ferdig med sitt tredje år på jussen. Da hun begynte på masteroppgaven, fikk hun skriveplass og stipend fra Farmaceutene. 

— Det var gull verdt, og mastersemesteret hadde ikke blitt det samme uten gode kollegaer - som jeg både kunne diskutere oppgaven min med, og som holdt motivasjonen min oppe underveis, sier hun som synes det er stas at masteren hennes har fått så mye heder og oppmerksomhet.    

Fikk ideen til tema fra Farmaceutene

Andrea fikk ideen til det som ble masteroppgaven etter å ha snakket med en av juristene i Farmaceutene. Valget falt på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved redusert arbeidsevne, og arbeidsgivers plikt til å tilby redusert arbeidstid som et tilretteleggingstiltak. 

— Dette var en kjent problemstilling både for juristene og meg – som alle hadde møtt på tilretteleggingsplikten i vårt arbeid med å gi juridisk bistand til våre medlemmer, sier hun. 

Takknemlig for tiden i Farmaceutene

Underveis i mastersemesteret diskuterte Andrea oppgaven med samtlige av juristene og synes de alle ga nyttige innspill og refleksjoner som satte preg på oppgaven. 

— Jeg fikk i tillegg nyttige praktiske tips – både når det gjaldt formen på oppgaven, språk, og hvordan jeg for eksempel kunne håndtere skrivesperrer underveis. Da jeg hadde et fullstendig utkast klart, fikk jeg også hjelp til korrekturlesing og en siste runde med faglige innspill. Mastersemesteret endte for meg opp med å bli det klart beste semesteret av alle - gjennom et fem år langt studie – og mye av det skyldes nettopp det at jeg fikk skrive oppgaven min hos Farmaceutene, og til enhver tid hadde så mange flinke og hyggelige folk rundt meg. Jeg er veldig takknemlig for tiden min hos Farmaceutene, og det har vært en fantastisk plattform for meg å bygge videre på – nå som jeg er ferdig utdannet og i gang i min første fulltidsjobb som jurist.