Valgkomiteen (VK) forbereder valget til Sentralstyret på representantskapsmøtet (RS) i juni 2023 og har allerede begynt letingen etter gode kandidater. Alle medlemmer vil snart få en questback på e-post hvor de kan foreslå kandidater.

— Vi er på jakt etter er personer som kan tenkes å gjøre en god jobb i de ulike vervene i styret, og medlemmenes forslag og tilbakemeldinger er viktig for valgkomiteen og vårt arbeid, sier leder i valgkomiteen Terje Nilsen.

Hvis du har møtt en farmasøyt som har imponert deg og som du tror har noe å gjøre i styret, eller du ønsker noen som representerer din region eller ditt fagfelt, så kom med forslag. 

Ikke minst håper han folk kommer med forslag som sikrer bred representasjon i styret.

Nilsen understreker at det er ufarlig å foreslå noen. Komiteen opplyser ikke hvem som har foreslått kandidaten, og det er komiteen som spør aktuelle kandidater.

Alle er på valg

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle styrevervene. Fem styremedlemmer, fem varamedlemmer, leder og nestleder.

— Alle er på valg, sier Nilsen.

Etter omorganiseringen er det nå RS annethvert år, og alle styrevervene skal velges på nytt hver gang, inkludert leder og nestleder. Han antar det er flere av medlemmene som stiller til gjenvalg, men dette er en avklaring valgkomiteen gjør underveis frem mot at innstillingen ferdigstilles.

Vil også ha deg

Valgkomiteen håper også at folk foreslår seg selv. Hvis noen ønsker å gjøre en innsats, er det kun positivt, og det er ingen grunn til å være beskjeden. Komiteen vil heller ikke opplyse om kandidaten har meldt seg selv.

Hvordan komme med forslag

Alle medlemmer får snart en questback om valget. Gå inn på «Mine sider» på farmaceutene.no og sjekk at du har registrert riktig e-postadresse. 

Du kan også komme med forslag til medlemmene i Valgkomiteen på e-post:

Terje Nilsen (terje.nilsen@unn.no)

Quynh Le (quynhl@hotmail.com)

Sana Liaquat (sanalia31@gmail.com)

Grete Solberg (gretesol9@gmail.com)

Mona Tootoonchi (mona.tootoonchi@apotek1.no)