Alle farmasøyter er avhengig av dyktige og engasjerte tillitsvalgte på alle nivåer.

Alle tillitsverv i Farmaceutene utløper 31. desember, og i løpet av høsten 2022 skal det derfor både velges plasstillitsvalgte på de enkelte arbeidssteder, og bedriftsgruppestyrer (les: hovedtillitsvalgte eller foretakstillitsvalgte) for virksomhetene som sådan. Valgene gjelder fra 1. januar 2023 og ut 2024, men eventuelt bytte av tillitsvalgt kan foretas i tiden frem til nyttår.

Legitimitet og mandat

Også i virksomheter der hele eller deler av bedriftsgruppestyret stiller seg til disposisjon for en ny periode, bør det gjennomføres valg. Et valg sikrer at bedriftsgruppestyret har legitimitet og mandat til å representere medlemmene.

Habilitet

Av hensyn til bedriftsgruppestyrets habilitet, bør man forsøke å finne et par kollegaer (som er medlem av Farmaceutene) og som kan være valgkomité og formelt innstille kandidater til valget.

Når valgkomité er opprettet, gi beskjed til valg@farmaceutene.no, slik at vi får registrert det, og gitt tilgang til medlemslister som valgkomitéen trenger i sitt virke.

Farmaceutene operere med følgende tentative plan for valgprosessen denne høsten.

Oppnevning av valgkomiteer

 • 1. september - Bedriftsgruppestyrene (hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte, med varaer) har oppnevnt valgkomité, og gitt beskjed til valg@farmaceutene.no

Nominasjon

 • 15. september - Virksomhetens valgkomité har kontaktet alle Farmaceutenes medlemmer i virksomheten, med oppfordring til å stille til valg, eller spille inn kandidater
 • 22. september - Påminnelse
 • 30. september - Nominasjonen avsluttes, siste frist for å stille seg selv som kandidat

Presentasjon

 • 14. oktober - Virksomhetens valgkomité sender en rangert/prioritert liste over valgbare kandidater til medlemmene i virksomheten

Der valgmøte kan avholdes

 • 17. - 28. oktober - Valgmøte. Der virksomheten ikke er geografisk spredt og det kan avholdes fysisk valgmøte, eller der medlemstallet gjør det mulig å avhold valgmøte på Teams/Zoom. Valgkomité/bedriftsgruppestyre kan kontakte sekretariatet for å avklare mulighet for foredrag i forbindelse med møtet, og eventuell bevertning hvis fysisk møte.
 • Resultatet meldes sekretariatet på valg@farmaceutene.no

Der valgmøte ikke kan avholdes

 • 17. - 28. oktober - Møt kandidatene. Det oppfordres til å arrangere et møte på Teams/Zoom, der alle kandidater får anledning til en kort presentasjon og til å ta eventuelle spørsmål fra medlemmene. Valgkomité/bedriftsgruppestyre kan kontakte sekretariatet for å avklare mulighet for foredrag i forbindelse med møtet.
 • 17. oktober - 4. november - Elektronisk valg. To til fem dager etter eventuelt "Møt kandidatene" kan sekretariatet bistå med utsending av elektronisk valg på plattformen Questback.

Om valget og avstemming

 • Valgkomiteene lager en rangert liste over alle kandidater.
 • Det blir anledning til å stemme på inntil fem kandidater, men man kan velge å stemme på færre, eller å stemme blankt.
 • Ved opptelling blir kandidaten med flest stemmer leder av bedriftsgruppestyret (HTV/FTV), nest flest stemmer blir nestleder, etc.
 • Ved stemmelikhet mellom kandidater følges valgkomiteens rangering.
 • 5. - 12. november - Sekretariatet gir valgkomité og kandidater beskjed om utfallet. Valgkomitéen varsler medlemmene.

Sekretariatsbistand

Sekretariatet har begrenset med ressurser, og det oppfordres til at selvbetjeningsløsningene benyttes i størst mulig grad, men vi vil gjøre vårt ytterste for at valgkomitéenes viktige arbeid kan gjennomføres best mulig. Ta kontakt på valg@farmaceutene.no for hjelp og bistand.