En håndfull av Norges Farmaceutiske Forenings (Farmaceutene) tillitsvalgte fra Akademia stat samlet seg på kurs i Uppsala den første uken i desember. Der evaluerte de årets lønnsoppgjør, ­utvekslet erfaringer og diskuterte hva de lærte som de kan bruke i neste lønnsoppgjør. I tillegg ble det ­diskutert hvordan rekrutteringen i sektoren kan ­forbedres og hvilke behov farmasøyter i universitets- og høyskolesektoren har.

Mellom et hektisk møteprogram og bedre ­middager fikk de tillitsvalgte også et par ettermiddager til å gjøre unna julegavehandelen og kikke seg litt omkring i Uppsala.

Den største farmasi­utdanningen i Sverige

I løpet av kurset besøkte de tillitsvalgte farmasi­utdanningen ved Uppsala universitet og fikk møte en stor delegasjon fra den svenske utdanningen. På et nytt og moderne møterom i den ellers gamle ­funksjonalistiske biomedisinbygningen presenterte svenskene ­utdanningen sin, og Rønnaug Larsen fra Oslomet fortalte om de norske utdanningene, før de diskuterte likheter og forskjeller og hva de kunne lære av hverandre.

Tillitsvalgte for Farmaceutene i akademia besøkte universitetet i Uppsala og farmasiutdanningen.

Prodekan Anja Sandström ved Farmaceutiska ­fakulteten fortalte om den svenske utdanningen. Det er farmasiutdanninger både i Göteborg og Umeå, i tillegg til reseptarutdanning i Kalmar, men Uppsala er det eneste farmasøytiske fakultetet. De har også den største ­farmasiutdanningen i Sverige med sine 600 ­studenter på det femårige apoteker­programmet ­(tilsvarende norsk ­provisorfarmasøyt) og 300 på reseptarprogrammet. Samt en del studenter på ­forskjellige kurs og tilleggsprogram.

Utdanningen har blant annet en komplimenterings­utdanning for farmasøyter med utdanning fra utenfor EU. Etter 2015 så de at språket var en utfordring for mange og la på en obligatorisk språktermin.

De har også et ettårig program for klinisk farmasi som er både populært og høyt ansett, og de er involvert i et sivilingeniørprogram for kjemiteknikk med utvikling av legemidler.

Fakultetet tilbyr fire masterprogram, legemiddel­anvending, legemiddelutvikling, legemiddelmodel­lering og biologiske legemidler. Her er det ofte studenter med bachelor fra andre livsvitenskapfag i ­t­illegg til ferdig utdannede provisorfarmasøyter og noen reseptarer. På disse masterne er det flere ­studenter fra andre nordiske land, først og fremst islendinger og finner, men det har også vært nordmenn.

Masterprogrammene i Uppsala kan være en ­mulighet for norske reseptarer å ta en master, eller for ­provisorfarmasøyter til å spesialisere seg.

STØRSTE UTDANNING: Prodekan Anja Sandström er stolt av sin farmasiutdanning som er den største i Sverige. Foto: Tore Rasmussen Steien

Økning av farmasøyter i sykehus

Sandström opplyste at som i Norge går de fleste ­farmasøyter til apotek, men en del går til industrien. Sverige har en del store legemiddelfirmaer. I tillegg går flere til jobb i myndighetene og sykehusene hvor det har vært stor økning de siste årene. De senere årene er det også gjort noen prosjekter med ­farmasøyter i legekontor.

Viktig å kurse de tillitsvalgte

Farmaceutene arrangerer jevnlig kurs for tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i inn- og utland gjennom hele året. Forhandlingssjef i Farmaceutene, Jon Ole ­Bjørklund Whist, forklarer at kurs og seminarer for de tillitsvalgte er ­viktig for å holde dem ­oppdatert og engasjert til å kjempe for ­rettighetene og lønnen til ­Farmaceutenes medlemmer. Det er også viktig at de tillits­valgte får ­diskutert og sammenliknet situasjonen innad og på tvers av områder og at de blir kjent og kan styrke samarbeidet seg imel-lom. Derfor er det regulert inn i hoved­avtalen på mange områder at de har rett til fri, og i mange tilfeller med lønn, for å delta.

LITT TID TIL KOS: Innimellom møtene hadde deltakerne litt tid til å kikke seg rundt i et førjuls­pyntet Uppsala. Foto: Privat