Kjære alle dere som har streiket,

Som leder av Norges Farmaceutiske Forening, ønsker jeg å uttrykke min dypeste takknemlighet til hver og en av dere som har tatt kampen for prinsippet om reell lokal lønnsdannelse i staten, og for retten til å beholde egen avtale.

Kvalitet koster, og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling!

Deres engasjement og vilje til å kjempe for rettferdige arbeidsforhold og anerkjennelse av vår viktige rolle i helsevesenet, er både inspirerende og beundringsverdig.

Streiken har ikke bare vært en kamp for bedre vilkår, men også en demonstrasjon av vår solidaritet internt i profesjonen, og med de øvrige profesjonene Akademikerne stat organiserer. Jeg er stolt over å se det samhold og besluttsomhet dere har vist gjennom denne utfordrende tiden.

Norges Farmaceutiske Forening er ikke Norges største, men vi er Norges eldste fagforening. Vi har en lang og stolt historie, og dere har bidratt til et nytt kapittel neste gang den historien skal fortelles.

Takk for at dere står opp for det vi tror på, og for at dere viser et eksempel for fremtidige generasjoner av farmasøyter, og for farmasøyter i andre tariffavtaler.

Nå havner hovedoppgjøret i staten på bordet til Rikslønnsnemnda, og resultatet kan vi vente oss over sommeren.

I mellomtiden skal dere tilbake på jobb, og etter hvert skal vi alle ta en velfortjent ferie, men dere skal vite at innsatsen deres har vært uvurderlig.

Takk!

Birgitte Lloyd

leder, Norges Farmaceutiske Forening