Regjeringen har fremmet et forslag til Stortinget om en ny kvoteringslov for styrer i aksjeselskap. Sannsynligvis blir dette vedtatt. Denne loven krever 40 % av hvert kjønn i styret i foretak av en viss størrelse. Det fører til at det blir et stort behov for flere kvinnelige styremedlemmer i store og mellomstore bedrifter. (Prop. 131 LS (2022-2023).

Rekrutteringsfirmaene er allerede på jakt etter potensielle kandidater, herunder kandidater med kompetanse på helse/legemiddelområdet. Farmaceutene oppfordrer derfor våre medlemmer til å registrere seg som potensielle styremedlemmer hos toneangivende rekrutteringsfirmaer.

Styreverv i aksjeselskap er noe som uten større problem bør kunne kombineres med full jobb som farmasøyt. De fleste arbeidsgivere krever at man melder fra før man får et slikt verv, hvis arbeidsgiver forbyr dette, må det være saklig begrunnet.

Eksempel på rekrutteringsfirmaer