Som tidligere varslet skal Urd Andestad etter sitt verv som leder i Norges Farmaceutiske Forening begynne i Teriak. Det er blitt klart at Ken Tesaker fra Teriak er leid inn som sykehusapoteker i Sjukehusapoteket i Bergen (SiB), foreløpig frem til 20. april. Med dette er Andestads fremtidige arbeidsgiver gått inn i ledelsen på en arbeidsplass der Norges Farmaceutiske Forening har medlemmer, i forbindelse med en betent situasjon lokalt. Andestad har derfor varslet i fra om inhabilitet:

— Juristene i sekretariatet håndterer selv bistand til enkeltmedlemmer, og tillitsvalgte og politisk ledelse, altså jeg, er normalt ikke involvert. Det skal imidlertid ikke være i tvil om at Norges Farmaceutiske Forening ivaretar sine medlemmer og fremmer deres interesser. Jeg har derfor varslet sentralstyret og generalsekretær om inhabilitet i saker som angår Sjukehusapoteka Vest HF (SAV) og Sjukehusapoteket i Bergen så lenge ansatte i Teriak er konstituert apoteker for Sjukehusapoteket i Bergen. Det er ikke ofte at styret blir informert om arbeidsrelaterte saker eller pågående arbeid på det enkelte arbeidssted, men om det blir tilfelle vil alle saker og henvendelser angående SAV og SiB, som går til styret, gå direkte til nestleder Ingun Gjerde, uten at jeg informeres, opplyser Andestad.

LES OGSÅ: Urd takker for seg som leder

LES OGSÅ: Apotekeren ved Sjukehusapoteket i Bergen er erstattet mot sin vilje