Torsdag 14. mars 2024 avholdt Farmaceutene årets tariffkonferanse. Se hele konferansen her.

Instituttleder ved Farmasøytisk institutt, UiO, Kathrin Bjerknes, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i Farmasiet, Elisabeth Haug, og fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen, var invitert for å snakke om fremtiden for farmasøyter slik de ser den.

I tillegg kom Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank, og Anette Basma, forhandlingssjef i Akademikerne, for å snakke om litt nærere fremtid og henholdsvis norsk økonomi våren 2024 og forventninger til lønnsoppgjøret.

 

Fremtidens apotek – er Farmasiet modellen? Elisabeth Haug

Farmasøytisk industri i Norge – en vekstbransje for farmasøyter? 
Leif Rune Skymoen

 

Farmasistudiet og fremtidens behov
Kathrin Bjerknes

 

Fremtidens apotek – hva forventer Apotekforeningen?
Hanne Andresen

Norsk økonomi våren 2024
Frank Jullum

Forventninger til lønnsoppgjøret
Anette Basma