Inger Elisabeth Lie (48) er ansatt som organisasjonskoordinator i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) med hovedansvar for medlems­registeret, kontingent og oppfølgingen av medlemmer og tillitsvalgte.

Hun gleder seg til å bruke erfaringen sin til å jobbe i en fagforening som skal hjelpe medlemmene i arbeidslivet.

— Jeg tror det blir spennende, sier hun som har litt erfaring fra en arbeidslivsorganisasjon, men da for Spekter som står på arbeidsgiversiden.

Til sammen har hun, som er utdannet advokat­sekretær, rundt 25 års erfaring fra administrasjonsarbeid i ulike stillinger både innen det offentlige og private. I tillegg til Spekter har hun blant annet jobbet i Bane Nor, Forbrukerrådet og Kommunaldepartementet.

Hun har også siden 2015 drevet sin egen lille ­reisebedrift, Madagaskar ­reiser. Bedriften skreddersyr reiser for små grupper til Madagaskar, et land hun er adoptert fra og hvor hun har bodd i lengre perioder i barndommen og ungdommen.

— Jeg synes det er gøy å organisere det, smiler hun som synes det er fint å ha en hobby hvor hun kan bruke erfaringene hun har fra arbeidslivet og ­kjennskapen hun har til Madagaskar.

Lies hovedoppgave i Farmaceutene er å være ­bindeledd mellom sekretariatet og foreningens lokale og regionale ledd, og hun skal sikre at foreningen har høy kvalitet i CRM-systemet (utvikling og vedlikehold av medlemsregisteret).

Den nyansatte tar over stillingen etter Martina ­Pilskog som har jobbet i Farmaceutene siden 2020.

 

Ittqa Hussain (29) er nylig ansatt som saksbehandler. Hun studerer juss på fjerde året og skal bistå foreningens jurister og advokater med enklere ­juridisk behandling.

Forespørsler om juridisk hjelp har økt i flere år, og Farmaceutene har en stund benyttet jusstudenter til å støtte foreningens jurister.

Nå har Hussain fått den oppgaven, og hun gleder seg til å ta fatt.

— Jeg har interesse for arbeidsrett og det å hjelpe folk som trenger det, sier hun.

Hun synes mange områder innenfor jussen er spennende, blant annet arbeidsrett, og ser frem til å bryne seg på problemene Farmaceutenes medlemmer har.

— Det er flere komplekse problemstillinger innen arbeidsrett som man kanskje ikke er klar over. Etter bare noen dager på jobb har jeg fått innsikt i forbindelsen mellom lovverket og praktiske situasjoner. Før jeg ble kjent med lovverket har jeg selv erfart noen av disse utfordringene som ansatt.

Hun mener det ikke alltid er like enkelt å vite hvordan man skal løse disse problemstillingene.

— Selv når man har loven foran seg, kan det være vanskelig å finne en hensiktsmessig tilnærming. Derfor er det viktig å ha en fagforening å støtte seg på for å sikre at man har trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

(Publisert i NFT 2/2024.)