Oslo kommune er et eget tariffområde.Gjennom samarbeidsavtale mellom Farmaceutene og Akademikerne, blir Farmaceutenes medlemmer i Oslo kommune ivaretatt av Akademikerne.

- Det har vært krevende, men vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen, sier Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Søndag kom Akademikerne til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

Den totale kostnadsrammen for lønnsoppgjøret ligger på 5,4 prosent, noe som er over frontfagsanslaget. For Akademikernes medlemmer betyr dette en lønnsøkning på 6 prosent fra 1. mai 2023. For ansatte som har en lønn på 533 000 eller lavere gis lønnsøkningen som et kronetillegg på 32 600 kroner.

- Kommunen sier selv at de ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver. I en tid med lav arbeidsledighet og kamp om arbeidskraften, er det viktig at lønnsoppgjøret styrker kommunens muligheter til å rekruttere og ikke minst beholde høyt utdannende. Det er avgjørende for å levere tjenester og sørge for beredskap for sine innbyggere, sier Okkenhaug.

Vil endre lønnssystemet

Oslo er den eneste kommunen i landet der Akademikernes medlemmer får store deler av lønnsutviklingen fastsatt ved sentrale forhandlinger.  

Akademikerne jobber for en endring for sine medlemmer, slik at lønnsoppgjørene fremover gjennomføres ved kollektive lønnsforhandlinger i den enkelte etat, bydel og kommunale virksomhet. Lokale, kollektive forhandlinger vil gi partene muligheten til å finne løsninger i lønnsforhandlingene som i større grad dekker de lokale behovene. Det er nødvendig fordi det er stor variasjon i utfordringer og behov i de ulike enhetene og virksomhetene i kommunen.

- Når all lønn forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass, får de lokale partene ansvaret for helheten i fordeling av lønnen, og at alle har en rimelig lønnsutvikling over tid, avslutter Okkenhaug.