Farmaceutenes foretakstillitsvalgte i de fire sykehusapotekforetakene, og i Sykehusinnkjøp HF, har gjennom mai og juni gjennomført lokale forhandlinger i mellomoppgjøret 2023.

Alle fem forhandlingsløpene resulterte i lokale enigheter. Alle fem oppgjørene har gitt et resultat i tråd med frontfaget, som i år er beregnet til en årslønnsvekst på 5,2 % målt pr 1. januar. Innretningen på oppgjørene, altså fordeling mellom generelle tillegg og individuelle tillegg, varierer og nærmer informasjon vil bli gitt av foretakstillitsvalgte og arbeidsgiver.