Lønnsoppgjøret landet innenfor en ramme i tråd med frontfaget, som i år er anslått til 5,2 % årslønnsvekst, målt pr 1. januar.

Ytterligere informasjon om innretning m.m. blir gitt av arbeidsgiver og HTV-gruppen.