I forbindelse med overgang til nye nettsider har ­Farmaceutene opprettet lønnskalkulator hvor du kan sjekke hvilken lønn du bør sikte mot.

Lønnskalkulatoren gir en pekepinn på hvor dine lønnsmessige ambisjoner bør ligge. Det er mangel på farmasøyter i Norge. Farmasøyter er høykompetent arbeidskraft, og de er ikke tilstrekkelig belønnet for kompetanse og utdanning, slår forhandlingssjef Jon Ole Bjørklund Whist fast.

— Kalkulatoren angir foreningens ambisjon om hvor nivået bør ligge.

BRUK KALKULATOREN FOR Å SE HVOR MYE LØNN DU BURDE HA.

Basert på lønnsstatistikken

Lønnskalkulatoren er basert på lønnsstatistikken foreningen publiserer hvert år. Kalkulatoren gir et grovt anslag over hvilken lønn du bør ha. De som ønsker en mer finmasket vurdering, kan gå inn i selve lønns­statistikken hvor det er mange flere relevante tabeller for farmasøyters lønn innen alle bransjer, alders­grupper og andre faktorer.

SE LØNNSSTATISTIKKEN HER

Viktig å bruke lønnskalkulatoren

Kalkulatoren er nyttig for alle, for eksempel ved lønnssamtaler, men den er spesielt nyttig ved bytte av jobb, særlig for de som er ferske i arbeidslivet. De første årene i arbeid gir stor økning i kompetanse og bør lønnes deretter, men det kan være vanskelig å oppnå hos én arbeidsgiver.

— Lønnsutviklingen bør ha en brattere stigning i begynnelsen av karrieren, og det kan derfor være lurt å vurdere hyppige jobbskifter, tipser Whist.

LES MER OM LØNN HER.

Bør ha høye lønnsambisjoner

Foreningen har fått noen tilbakemeldinger om at ­kalkulatoren legger lønnsnivået for høyt. Whist ­presiserer at det er en ambisjon og ikke en fasit. Han mener den på ingen måte er urealistisk og at ­ambisjonene bør ligge på det nivået.

— Ønsket vårt er å anspore til sunn lønnsmessig ambisjon på vegne av standen. For farmasøytene som profesjon er det viktig at farmasøyter stiller krav når de bytter jobb. Den beste måten å få opp gjennomsnittslønnen på, er at ingen aksepterer avtaler med lavere snitt enn sin egen gruppe, sier han.

Han forklarer også at statistikken er basert på den nyeste lønnsstatistikken, men siden den publiseres én gang i året, vil den ligge for lavt sammenliknet med lønnsoppgjøret året etter. I tillegg vil man som ny­­ansatt ofte ikke bli inkludert i det første lønnsoppgjøret etter ansettelsen. Det betyr at hvis du godtar lønnen som står i lønnsstatistikken ved ansettelse, godtar du i praksis en lønn godt under gjennomsnitt.

— Derfor har vi i kalkulatoren tatt høyde for hvor man bør legge lønnskravet for å kompensere for ett til to lønnsoppgjør som ikke synes i statistikken.

Kalkulatoren ligger åpent for alle på farmaceutene.no, men lønnsstatistikken er et medlemsgode.