Lokale forhandlinger i NHO/frittstående apotek mv.

Denne artikkelen er en kort gjennomgang av hvordan forhandlinger kan/skal gjennomføres i frittstående apotek som følger Virkeoverenskomsten, samt virksomheter som følger NHO-avtalen.