Jurist Lilly Elvekrok Agerup har jobbet i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) siden 7. september 2015. Den 15. januar i år startet hun i sin nye stilling hos fagforeningen ­Danske ­Fysioterapeuter hvor hun skal gjøre mye av det samme for danske fysio­terapeuter som hun har gjort for norske farmasøyter i syv år. Hun gleder seg til å gå løs på et nytt liv i den danske hovedstaden, men synes det er trist å forlate Farmaceutene og medlemmene og ­understreker at det ikke er noe i jobben som gjør at hun forlater den.

— Jeg har en dansk kone. Hun ble med meg til Norge i 2013, så nå var det hennes tur til at vi skulle bo i hennes hjemland, sier hun.

Etter en periode på hjemmekontor for Farmaceutene begynte hun å lete etter jobb og kunne etter kort tid både sørgmodig og glad opplyse at hun hadde fått jobb og skulle slutte i Farmaceutene.

Farmasøytene er kanskje for søte

I løpet av syv år har Agerup møtt mange farmasøyter gjennom kursene hun har vært med og holde, ­forhandlingene hun har deltatt på og alle sakene hun har hjulpet medlemmene med, fra de som har krevd en enkel telefonsamtale eller en e-post til de hun har støttet i harde diskusjoner med arbeidsgiver og de hun har fulgt helt til domstolen.

— Jeg har snakket med utrolig mange av våre ­medlemmer. Våre medlemmer er for det meste veldig hyggelige folk, smiler hun.

— Kanskje for søte og sier ja til for mange ting, legger hun til.

Engasjert i norske farmasøyter

Agerup har lett for å engasjere seg, og med så mange sympatiske medlemmer har det vært lett å ta ­situasjonen deres inn over seg. Mange av sakene har også vært tunge saker som varslinger, oppsigelser og utfordringer rundt tilrettelegging av sykefravær.

— Det er noen saker som selvfølgelig har gått litt inn på meg.

Spesielt synes hun noen av apotekermedlemmene har stått i noen håpløse situasjoner.

Foreningen fikk over en lang periode inn mange saker med apotekere som hadde vanskelige arbeidssituasjoner, med få ansatte å spille på og veldig mye arbeid. Det førte blant annet til at det ble gjort en ekstra innsats for å belyse apotekernes situasjon i 2022. Blant annet gjennom en spørreundersøkelse.

— Jeg håper at det initiativet vi gjorde der gjør at apotekerne og deres arbeidsgivere er litt mer ­oppmerksomme på at de også har rett til et fullt ­forsvarlig arbeidsmiljø, påpeker hun.

Les mer om apotekernes arbeidssituasjon her: Apoteker

Glad i arbeidsrett

Det er ikke bare medlemmene hun vil savne. Hun kom inn i foreningen i en periode med store ­omlegginger, og hun har fått være med på å definere både sin egen rolle og foreningens. Når hun har hatt en idé hun tror vil gagne medlemmene, har det alltid vært positiv respons, og hun har fått mulighet til å sette den ut i livet. Et eksempel på dette er Apotekerdagen. Størrelsen på foreningen har også gjort at hun har fått jobbe bredt innen arbeidsrett og møtt mange varierte problemstillinger.

— Jeg gikk fra å være veldig ny, til å jobbe med arbeidsrett intenst i syv år. Jeg har blitt flink på det fagfeltet, og jeg er glad for å ha fått den muligheten, konstaterer hun.

— Jeg er veldig glad i arbeidsrett.

Mange gode samarbeidspartnere

Agerup setter også pris på det gode samarbeidet med Farmaceutenes samarbeidsorganisasjoner, og de hun har fått møte gjennom for eksempel Akademikersamarbeidet.

— Det er veldig flinke folk, som jeg har lært mye av.

Hun har også vært i mange møter med forskjellige arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner, da som motpart.

— Det er våre roller å ofte være uenig, men jeg synes vi også har fått til mange gode løsninger, der alle sitter igjen med noe, sier hun. 

— Men noen ganger tar jo arbeidsgiver feil, og da må vi hjelpe dem til å innse det, ler hun.