Våre flinke medlemmer hjelper oss å verve gjennom hele året, og de sørger for en jevn tilvekst av medlemmer. Vi ønsker så klart enda flere medlemmer, og i februar gjennomførte vi en vervekampanje. 

På slutten av kampanjen trakk vi vinnere av gavekort blant både ververe og vervede, og Kim Vi Thi Tran ble kampanjens store vinner. I tillegg til gavekort på 500 kroner som alle ververe får, ble hun trukket som vinner både blant alle ververne og de som vervet flest. Hun kunne derfor fornøyd hente gavekort på 2500 kroner da kampanjen var ferdig. 

Viktig å ha fagforeningen å støtte seg på

Tran visste om en kollega som ikke var medlem og kampanjen kom som en gyllen mulighet til å verve. 

Hun mener det er viktig å ha fagforeningen å støtte seg på.

— Da slipper jeg å være usikker på mine rettigheter i arbeidslivet. Det er betryggende å ha Farmaceutene, som kan svare på spørsmål, sier hun som ikke synes det var vanskelig å finne argumenter til å overtale kollegaen. 

— Profesjonsansvarsforsikring er et stort pluss. Farmaceutene kan se over arbeidsavtalen og gi råd ved skifte av jobb. Som medlem får man tilgang på lønnsstatistikken. I tillegg får man mulighet til å delta på relevante kurs.

Husk at alle som verver en autorisert farmasøyt alltid får et gavekort på 500 kroner. Les mer om det her.