Per tirsdag 28. mai er 82 farmasøyter i Direktoratet for medisinske produkter og to farmasøyter i Helse- og omsorgsdepartementet tatt ut i streik.  

Akademikerne stat gikk ut i streik fredag 24. mai. 

Akademikerne har hatt egen tariffavtale i staten siden 2016. UNIO ble med på den avtalen i 2022, men staten vil nå ha Akademikerne og UNIO tilbake inn i samme avtale som LO og YS. 

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) er del av Akademikerne stat, og fra mandag 27. mai gikk medlemmer i Farmaceutene ansatt i staten ut i streik.

Les om de streikende farmasøytene på Farmatid: Stor streikevilje og god stemning blant farmasøytene

Streiken handler om det viktige prinsippet om retten til egen tariffavtale

Vi streiker fordi vi vil beholde avtalen vi har hatt i åtte år. Den avtalen er det viktigste virkemiddelet for å sørge for at høyt utdannede i staten ikke sakker akterut lønnsmessig. 

Statlige virksomheter har problemer med å beholde og rekruttere akademisk kompetanse som er nødvendig for samfunnet. Derfor må staten bruke lønn som virkemiddel.

Sentral fordeling av lønn har aldri lønt seg for langtidsutdannede i staten. Gjentatte oppgjør med lavtlønnsprofil og store kronetillegg har tidligere ført til at høyt utdannede har fått en dårlig lønnsutvikling over tid.

De ansatte i virksomhetene vet best hvordan pengene bør fordeles

Vår modell med at hele rammen på lønnsoppgjøret må ut til virksomhetene til fordeling gir våre medlemmer best uttelling og har bidratt til å sørge for at også de med høy utdanning ivaretas.

Det er de som arbeider i virksomheten som best vet hvordan pengene bør fordeles, og vi har flinke tillitsvalgte som gjennom mange år har gjort en fantastisk jobb med dette. De har alle virkemidler tilgjengelig lokal, generelle tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg og bruker disse til å sikre et lønnsoppgjør som ivaretar de ansatte og virksomheten.

Dette handler å anerkjenne og ivareta høyt utdannede med nøkkelkompetanse. 

I artiklene under kan du lese mer om streiken: 

Akademikerne går ut i streik – Staten går baklengs inn i fremtiden

Stor streikevilje og god stemning blant farmasøytene

Streik i staten: – Handler om det viktige prinsippet om retten til egen tariffavtale (i Dagens medisin. Logg deg inn med helsepersonellnummeret ditt)

Her kan du se hvilke streikearrangementer som foregår over hele landet. Bli med å marker du også!