Torsdag klokken 12 startet årets tariffoppgjør i kommunesektoren etter forsinkelser på grunn av streiken i frontfagsoppgjøret.

Akademikerne forhandler sentralt for omkring 5000 lektorer og lærere. De andre medlemmene i kommunesektoren, rundt 22 000, forhandler sin lønn kollektiv og lokalt i kommunene. Akademikerne forhandler også på vegne av Farmaceutene. 

Forventer reallønnsvekst 

— Vi krever reallønnsvekst for alle våre medlemmer. Lønnsgapet til privat sektor kan ikke fortsette å øke, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.

Mange kommuner sliter med å rekruttere og beholde høyt utdannede. En rapport fra Menon Economics, gjort på oppdrag for Akademikerne, viser at spesielt de små kommunene sliter med attraktiviteten. Nesten 2 av 3 små kommuner har ingen eller veldig få kvalifiserte søkere på stillinger som lyses ut.

Kommuner sliter blant annet med å ansette og holde på psykologer, jurister og leger. Nøkkelkompetanse som kommunene må ha for å gi innbyggerne de tjenestene de må og bør få.  

— Konkurransedyktig lønn kan brukes for å gjøre kommuner til mer attraktive arbeidsplasser. Vi forventer reelle, lokale forhandlinger ute i kommunene, og at resultatet i frontfaget ikke blir tredd nedover hodet på oss slik vi har opplevd de siste årene. Da risikerer vi at gapet til privat sektor vokser, i tillegg til at kommunene får større problemer med få tak i og holde på fagpersoner.

Fristen for å komme til enighet er midnatt 1. mai.

Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune

— Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester.  Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius Okkenhaug (bildet), forhandlingsleder for Akademikerne.

Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne

Torsdag kl 10 startet lønnsforhandlingene med Oslo kommune. Akademikerne, som forhandler for over 4000 høyt utdannede i hovedstaden, går inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst. 

— Tjenestene som byens innbyggere er avhengig av, krever ansatte med høy kompetanse.  Gode fagmiljøer tar tid å bygge, og rives fort i stykker. Lønnsoppgjøret må bidra til at kommunen klarer å holde på høyt utdannede, sier Okkenhaug. 
Samtidig er turnover også dyrt for kommunen. Ifølge kommunens egne tall koster hver nyansettelse over en halv million kroner. 

Lokale, kollektive forhandlinger

Akademikerne krever at forhandlingene skal skje lokalt i årets oppgjør, og jobber på sikt for å endre lønnssystemet til medlemmene i Oslo kommune, til et lokalt forhandlingssystem som er vanlig i resten av arbeidslivet. 

— På den måten kan lønn brukes som et virkemiddel for å beholde og rekruttere høyt utdannede som kommunen er avhengig av.

Fristen for å komme til enighet er kl 24, 30. april. Dersom det ikke blir enighet, går oppgjøret til mekling.