Farmasiet har i de siste dager hatt en reklame på nasjonale kanaler. Reklamen fremstiller en kunde på et fysisk apotek. Hen spør etter et intimprodukt, hvorpå den ansatte i apoteket roper ut hva kunden skal ha og hvor det står. Kunden blir åpenbart flau. Det vises deretter hvordan kunden bestiller produktet på nett. 

Norges Farmaceutiske Forening mener dette er provoserende. Leder for Farmaceutene Urd Andestad, utdyper: 

— Farmasøyter og apotekteknikere er autorisert helsepersonell, men reklamen fremstiller ansatte i apotek med en oppførsel som ikke er forenlig med helsepersonelloven. Det er ganske merkelig at Farmasiet i en nasjonal reklame velger å fremstille farmasøyter og apotekteknikere i et så dårlig lys. Det er de samme helsepersonellgruppene som også er ansatt i Farmasiet og betjener deres kunder. 

Hun fortsetter: 

— Vi og alle andre seere aksepterer at en reklame kan gå langt i å bruke sleivspark for å få oppmerksomhet rundt produktet sitt, men dette er ikke en humoristisk og godlynt parodi på apotekansatte. Det er på ingen måte humoristisk å si at man ikke kan forvente å bli behandlet med diskresjon og respekt på et fysisk apotek. 

Norges Farmaceutiske Forening følger opp denne saken i samarbeid med Farmasiforbundet, blant annet ved å ta kontakt med Farmasiet.