Den pågående saken knyttet til driften av Sjukehusapoteket i Bergen fikk fredag en ny omdreining, i det sjukehusapoteker Pål Espen Johannessen ble midlertidig erstattet som apoteker. Farmaceutene har på bakgrunn at det som fremkommer i media i dag sendt bekymringsmelding til Statens legemiddelverk i sakens anledning.

– Vi blir bekymret når en apotekkonsesjonær, tilsynelatende uten nevneverdig prosess, bytter ut en driftskonsesjonær, sier nestleder Ingun Gjerde.

Farmaceutene organiserer mer enn halvparten av landets drøyt 1000 apotekere.

– Det er viktig at kjernen i driftskonsesjonærenes arbeidsforhold ikke kan fjernes helt vilkårlig, og vi ønsker at Legemiddelverket som tilsynsmyndighet ser på dette, avslutter Gjerde.

Bekymringsmeldingen kan leses her… (PDF, 67KB)