Mobil i arbeidsforhold

Bruk av privat mobil, pålegg om bruk av mobil, eller forbud mot bruk av mobil? Mobil i arbeidsforhold kan skape utfordringer