Oslo Pride er en festival med formål om å skape tryggere og mer inkluderende møteplasser for skeive personer. Gjennom sine arenaer ønsker de å synliggjøre bredden i skeiv kultur og bidra til å sette fokus på både synlig og usynlig mangfold i det norske samfunnet. Oslo Pride fremmer holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive personer, samt tydeliggjør skeive perspektiver i internasjonalt menneskerettighetsarbeid.

Hele festivalen planlegges og driftes av frivillige, med rundt 80 helårsfrivillige og 300 frivillige under selve festivalen. Festivalen eies av FRI Oslo og Akershus, og er for alle som bryter med normene for kjønn og seksualitet.

Farmaceutene har meldt seg på til plass i toget, og vi ønsker alle velkommen til å gå sammen med oss og feire!