Målgruppe: Medlemmer av Farmaceutene ansatt ved UiO

Det blir gitt informasjon om Farmaceutene og rollen som tillitsvalgt og det blir enkel servering med pizza.

Er du interessert i å bli tillitsvalgt? Send en e-post til christine@farmaceutene.no