Dato for labfrakkprøving høsten 2023

Universitetet i Oslo: Fredag 25. august kl. 14.00–16.00
Auditorium 1, Farmasøytisk Institutt

Slik blir du eier av en labfrakk med Farmaceutene-logo:

1. Meld deg inn i foreningen på farmaceutene.no

2. Vipps kr 400,-* til #12546 – merk med etternavn og mobilnummer

3. Møt opp på annonsert labfrakkutdeling på ditt studiested, eventuelt kontakt din lokale studentambassadør, se farmaceutene.no/farmaceutene/fora/studentforum.

Les mer om medlemsfordeler for studentmedlemmer på www.farmaceutene.no/bli-medlem/student