POA og uførepensjon

Webinaret vil i løpet av to timer ta for seg de ulike alternativene dersom et medlem ikke kan jobbe eller jobber redusert, som følge av sykdom eller skade. Vi synliggjør opptjening og hvordan uførepensjon påvirker den fremtidige pensjonen.

Webinaret er gratis!