Onsdag 3.mai blir det jobbsøkerkurs med Norges Farmaceutiske forening som en parallellsesjon på karrieredagene ved OsloMet. Studenthuset F416.

Jobbsøkerkurset tar for seg hvordan finne stillinger, hvordan skrive søknad og cv, intervjuprosessen og ikke minst kontraktsinngåelse. 

Kurset passer for alle, selv de som allerede har sikret seg jobb.