Denne våren legges det frem forslag til ny apoteklov. I den anledning arrangerer Farmaceutene diskusjonsmøter rundt i landet for å høre hva dere medlemmer tenker og mener om det nye lovforslaget. 

Vi legger opp til et aktivt møte for å få frem deres tanker. Vi ønsker å høre hva dere mener om

  • apotek som faghandel og
  • farmasøytens rolle som apoteker og som ansatt helsepersonell

Aktuelle spørsmål er for eksempel:

  • Hva påvirker faglighet i apotek?
  • Hvilken rolle spiller farmasøyten som helsepersonell i apotek?
  • Skal apotek ha en minimumsstørrelse?
  • Hvor mange apotek kan en apoteker ha?
  • Trenger man fysisk farmasøyt i fremtidens apotek?
  • Hva skal farmasøyten gjøre i apoteket?
  • Hva er fremtiden til fysiske apotek?

Du som ikke kan møte oss på et av stedene på rundturen vår inviteres til et digitalt møte.

Vi besøker følgende steder:

7. februar, Trondheim, kl.18:00-20:30 - Olivia, Solsiden. Meld deg på HER.
8. februar, Molde, kl.18:00-20:30 - Krona Romsdalsmuseet. Meld deg på HER.
13. februar, Skien, kl.18:30-20:30 - Bryggeriet Pizza. Meld deg på HER.
27. februar, Digitalt, kl.18:30-20:30 - Digitalt på Teams. Meld deg på HER.
6. mars, Oslo, kl.18:00-20:30 - møtested kommer. Meld deg på HER.
13. mars, Fredrikstad, kl.18:00-20:00 - Quality Hotell Fredrikstad. Meld deg på HER.
21. mars, Hammerfest, fra ca kl.17:00 - sted sentralt i Hammerfest. Meld deg på HER.
22. mars, Tromsø, kl.18:00-20:30 - møtested kommer. Meld deg på HER.
23. mars, Bodø, kl.18:00-20:30 - møtested kommer. Meld deg på HER.
27. mars, Bergen, kl.18:00-21:00 - Alrek helseklynge. Meld deg på HER.
28. mars, Stavanger, kl.18:00-20:30 - møtested kommer. Meld deg på HER.
29. mars, Kristiansand, kl.18:00-20:30 - møtested kommer. Meld deg på HER.