Kom til Arendal for en sosial og spennende kveld! Våre egne sykehusfarmasøyter forteller om sin farmasøythverdag på sykehuset i Kristiansand og Arendal. Hva skjer ute på avdelingene? Hvordan jobbes det? Tverrfaglig samarbeid mm.

Bevertning

Får du ikke meldt deg på? Ta kontakt med regionen på sms 40609775