I krig og andre humanitære katastrofer er tilgang på riktige legemidler svært krevende. Farmasøytens rolle i dette arbeidet er viktig på alle nivåer fra planlegging, sikring, distribusjon til gjennomføring.

Forsvarlig legemiddelbruk er helt sentralt i det farmasøytiske arbeidet. Hvordan kan farmasøyter være med å bidra til dette under svært utfordrende forhold i humanitære kriser?

Kom på Grand Hotel 27. oktober og lær mer.

 

Arrangementet er åpent for alle. Påmelding for IKKE-medlemmer her