Meld deg på her

Webinar-deltakere vil få forståelse for:
− Hva er de viktigste endringene i legemiddellovgivningen.
− Hva er de potensielle positive og negative sidene ved endringene.
− Lær om mulighetene for å kommentere lovverket.
− Hva er de neste skrittene for Kommisjonen før lovgivningen fastsettes 
på Stortinget

Pär Tellner er direktør, teamleder og ICH-koordinator i EFPIA, siden 2012. Pär har 
har tidligere jobbet som Compliance officer (markedsføringsetikk) og direktør for 
Veterinærmedisin, LIF Sverige og som leder for regulatoriske oppdrag for flere 
farmasøytiske selskaper, f.eks. Octapharma, Biovitrum, Pharmacia plasma products og 
Novartis. Pär har også jobbet som Senior Pharmaceutical Officer for det svenske 
legemiddelverket. Pär er utdannet farmasøyt ved Uppsala universitet i 1986.