Kom til Flekkefjord for en sosial og spennende kveld! Vår egen sykehusfarmasøyt, Laila Homme, forteller om sin farmasøythverdag som eneste sykehusfarmasøyt i mange mils omkrets. Med seg har hun fått overlege Anneus van Lessen som vil snakke om KOLS med fokus på behandling.

Bevertning

Møtet gir 1 FEVU-poeng

Får du ikke meldt deg på? Ta kontakt med regionen på sms 40609775