Denne våren legges det frem forslag til ny apoteklov. I den anledning arrangerer Farmaceutene diskusjonsmøter rundt i landet for å høre hva dere medlemmer tenker og mener om det nye lovforslaget. 

Vi legger opp til et aktivt møte for å få frem deres tanker. Vi ønsker å høre hva dere mener om

  • apotek som faghandel og
  • farmasøytens rolle som apoteker og som ansatt helsepersonell

Aktuelle spørsmål er for eksempel:

  • Hva påvirker faglighet i apotek?
  • Hvilken rolle spiller farmasøyten som helsepersonell i apotek?
  • Skal apotek ha en minimumsstørrelse?
  • Hvor mange apotek kan en apoteker ha?
  • Trenger man fysisk farmasøyt i fremtidens apotek?
  • Hva skal farmasøyten gjøre i apoteket?
  • Hva er fremtiden til fysiske apotek?