Tilbud om nye arbeidsavtaler i Vitusapotek

NMD/Vitusapotek tilbyr nå nye arbeidsavtaler til alle ansatte, som en konsekvens av at arbeidstiden i endres fra 39 t/u til 37,5 t/u. Ikke signer, uten at du er enig i alt.