Hva gjelder når uvær gjør det vanskelig å komme seg på jobb?

Ekstremvær kan føre til store trafikale problemer og anbefalinger om å holde seg hjemme. Hvilke regler gjelder for fravær og ekstrautgifter til transport?