Høsten er her med sine vakre farger og klare luft. Vi håper du finner tid til å nyte den i en travel hverdag. Vi håper også du finner nytte av å være medlem i NFF, om det er for  profesjonsansvarsforsikringen, medlemstilbudene, tidsskriftet, webinarer, juridisk hjelp, lønnsstatistikk, FEVU, kurs eller annet.

Regionstyret søker i disse dager etter styremedlemmer som vil gjøre en innsats for regionens medlemmer. Du kan melde inn aktuelle kandidater eller deg selv til valgkomiteen. Et ekstraordinært valg vil foregå nå i høst. E-post om dette sendes ut i disse dager. Vi er i dag bare tre av sju styremedlemmer, og det er begrenset hvor mye vi  strekker til i hele regionen vår. Flere medlemmer i styret, gir mer aktivitet.

Regionsstyret i region sør ønsker fysiske møter på tvers av arbeidsplasser. Vi vil ha tilbake de gode, gamle møteplassene og håper du ønsker det samme. I år har vi arrangert medlemsmøter flere steder i regionen.

Vårmøtene hadde tema sykehusfarmasi.

For noen fantastiske sykehusfarmasøyter vi har i vår region!
Vi er veldig stolte over at samtlige arbeidsplasser med sykehusfarmasøyter ville stille og presentere hva sykehusfarmasøytenes hverdag består av.

Vi startet i Flekkefjord 13.mars hvor sykehusfarmasøyt Laila Homme jobber som eneste farmasøyt på sykehuset der. Hun hadde med seg overlege van Lessen som snakket om KOLS med fokus på de forskjellige inhalasjonsmedisinene.
21.mars dro vi til Sykehuset i Tønsberg hvor vi ble presentert for arbeidshverdagen til sykehusfarmasøytene der.
19. april var sykehusfarmasøytene fra sykehusapotekene i Arendal og Kristiansand sammen i Arendal og fortalte om sin varierte arbeidsdag.
i avsluttet vår rundreise hos sykehusfarmasøytene i Skien 4.mai.

Tusen takk til dere alle! Dette var kjempemoro.

I Skien tok Mai-Linh initiativ til et lokalgruppemøte som ble arrangert på sykehuset 6.juni. Tema for møtet var «Hjerneslag, diagnostikk og behandling, nå og i framtiden». Foredragsholder var Vetle Nilsen, lege ved nevrologisk avdeling, Sykehuset Telemark. Slike lokalgruppemøter kan alle medlemmer være med og arrangere. Regionsstyret hjelper gjerne til. Har du et tema, foredragsholder og forslag til sted, så ordner styret resten.

8/6 dro Milan Pesic og Wenche Eie Reiersen på RS (Representantskapsmøte). Dette er foreningens høyeste organ. RS avholdes hvert annet år. Region sør hadde bl.a fremmet to forslag til vedtektsendringer.

14.-18. august var regionen nok en gang på stand under Arendalsuka. Ikledd foreningens egne lab-frakker smilte vi om kapp med sola og svarte velvillig på spørsmål fra publikum. NFF sentralt med både avtroppende og påtroppende leder var også til stede og deltok på flere debatter i løpet av uka. Påtroppende leder i NFF og vår regions egen, Birgitte Lloyd sto også på standen. Tusen takk til alle dere som blomstret på standen vår!

I vår jobbet foreningen sentralt med høringsuttalelsen NOU - 2023:2 Fremtidens apotek - fleksibelt og forsvarlig. De reiste rundt i hele landet og møtte medlemmer for diskusjon rundt høringsutkastet. I regionen vår stanset de i Skien og Kristiansand.

Denne høsten har regionsstyret også sendt innspill til to høringsuttalelser som foreningen har jobbet med. Det er «Gjennomgang av fastlegeordningen» og «Forskrift om godkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra Storbritannia»

Regionen jobber nå med julemøtene. Foreløpig er de planlagt i Skien og Arendal. Har du forslag til tema, et sted å være og evt foredragsholder? Nøl ikke med å ta kontakt! Vi hjelper gjerne til med å arrangere et møte akkurat der du er! Kontaktinfo finner du på farmaceutene.no/regioner.

En riktig god høst ønskes fra regionsstyret

Kristel Nuri, Milan Pesic og Wenche Eie Reiersen