Et riktig godt nytt år ønskes dere alle!

Like før jul ble det ekstraordinære valget i region sør avsluttet. Jeg har gleden av å informere om at regionstyret har fått tre nye medlemmer. Vi er nå nesten fulltallige igjen med fem styremedlemmer og ett varamedlem.

De nye styremedlemmene som ønskes varmt velkommen er:

Laila Homme, Sykehusapoteket Kristiansand med arbeidssted Sørlandet sykehus Flekkefjord
Henriette Nordås, Apotek 1 Harebakken
Karina Hestad Olsen, Vitusapotek Tromøy

Styret består i tillegg av:
Kristel Karlsen Nuri, Apotek1 Strømsbusletta
Wenche Eie Reiersen, Apotek 1 Myren i Skien
Milan Pesic, Vitusapotek Stoa (vara)

Vårt første styremøte er allerede tirsdag 9.januar. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker noe tatt opp i regionstyret. Vi forsøker å ha et møte i måneden. Kontaktinfo og protokoller finner du på regionen sin hjemmeside. Du må logge inn for å finne dette. Har du glemt passordet, er det enkelt å tilbakestille og lage nytt.

Jeg vil oppfordre deg til å bruke nettsidene til foreningen aktivt. Her kan du få med deg hva som skjer om du har oversett en invitasjon på e-post f.eks. Du vil også få oversikt over dine FEVU-poeng og kan legge til kurs og møter du har deltatt på. Overenskomsten og lønnsundersøkelsen finner du også på nettsidene.  Nyttige virkemidler i en lønnssamtale eller et jobbintervju.

På handlingsplanen til region sør for 2024 står bl.a vårmøter i regionen. Har du tips til tema, foredragsholdere eller sted, meld det inn til en av oss.

I juni er det tid for årsmøtet som etter ny struktur i foreningen, avholdes annet hvert år. Snart er valgkomiteen nok en gang på jakt etter nye og flere kandidater til regionstyret. Har du tips til kandidater eller ønsker du et verv selv? Meld det gjerne allerede nå inn til valgkomiteen. Den består av Tove Ytterbø og Thoralf Nøtland Hansen.

Jeg håper på et godt nytt år til hver og en av dere og håper samtidig at dere vil finne nytte av et samhold i regionen. Det samholdet håper jeg du blir en del av ved bl.a  å bidra med innspill til regionstyret og ved å delta på medlemsmøter i regionen.

Med vennlig hilsen

Wenche Eie Reiersen
regionleder